Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velikost smečky

2. 12. 2006Velikost smečky se většinou pohybuje mezi 2 - 8 jedinci, přičemž nejobvyklejší počet je 6 - 7. Proč to není více nebo méně? Je to především z těchto čtyř důvodů:


Nejmenší počet jedinců nutný pro nalezení a bezpečné ulovení kořisti


Vlci většinou loví kořist mnohem větší než jsou sami, takže jeden samotný vlk by s jejím ulovením měl problémy a mohlo by to pro něj být i nebezpečné. Větší počet vlků dokáže kořist nejen rychleji najít, ale i rychleji ulovit. Při pronásledování se mohou střídat nebo může např. část smečky kořisti nadběhnout. Ovšem při moc velkém počtu se naopak efektivita lovu snižuje, takže větší smečky se zpravidla rozdělí na několik menších, které loví samostatně.


Maximální počet jedinců, kteří se nasytí z kořisti


Pokud je smečka tak velká, že když se najedí nejsilnější členové, nezbude z kořisti téměř nic, ti na které nezbylo se odeberou na další lov. Pokud se toto děje často, nakonec dojde k rozdělení smečky.
Samozřejmě tento faktor závisí na kořisti, která je v příslušné oblasti dostupná. Např. z 400 kg těžkého losa se nasytí až 40 jedinců. Ovšem zvyšování počtu nad 8 jedinců je vzácné, především z výše uvedeného důvodu.


Maximální počet ostatních členů, se kterými může jedinec navázat sociální vztah


Aby mohla smečka normálně fungovat, je nezbytně nutné, aby si každý člen vytvořil sociální vztah ke všem ostatním. Při určitém počtu vztahů už není schopen vytvářet další a sociální struktura přestane fungovat. Následkem toho dojde k rozdělení smečky.


Maximální počet sociálních konkurentů, které může každý jedinec akceptovat


Hierarchie smečky je založena na konkurenci. Logickou snahou každého jedince je dostat se výše a naopak udržet svojí pozici vůči těm níže postaveným. Pokud je konkurence moc velká, sociální struktura opět přestane fungovat a dojde k rozdělení smečky.